/

Elias Coffee Shop

Soutěž Elias Coffee Shop Prague

IMG 0798

Soutěžní příspěvek

Milí milovníci kávy, máme pro vás skvělou zprávu! Připravili jsme si pro Vás soutěž, kde 3 z Vás mohou vyhrát jednu z těchto fantastických cen!

  1. CENA: Naše veganské cukroví a nápoj se speciální vánoční nabídky dle výběru + voucher na 8 káv dle výběru.
  2. CENA: Voucher na 6 káv, dle Vašeho výběru.
  3. CENA: Voucher na 3 kávy, dle Vašeho výběru.

Jak soutěžit?

  1. 1️⃣ Označte ve komentářích 2 přátele, kteří by neměli naši soutěž minout!2️⃣ Sledujte náš profil na Instagramu.📅 Soutěž končí 12.12. 2023 a výherce oznámíme ve středu 13.12.2023.

Všem přejeme hodně štěstí, ať vyhraje ten nejvěrnější fanoušek!


 

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem Soutěže je Elias Coffee Shop Prague,

CROWN-WSF spol.s.r.o., Štepánská 40/623, 110 00 Praha 1 , IČ: 630077931, DIČ:

CZ630077931

 

Doba a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá na instagramové stránce https://www.instagram.com/

elias.coffeeshop.prague/, a to v době od 5.12. 2023 do 12.12.2023. Výherce bude

vylosován ve středu 13.12. 2023 na Instagramovém profilu Elias Coffee Shop Prague.

 

Podmínky účasti v soutěži:

Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je registrována na

sociální síti INSTAGRAM (www.instagram.com) nebo FACEBOOK (facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj

Instagram nebo Facebook účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen

„Soutěžící“): Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném

poměru k pořadateli či organizátorovi a nebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných

příslušníků v řadě přímé.

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb pořadatele.

 

Průběh a principy soutěží:

Soutěž probíhá na instagramové stránce https://www.instagram.com/

elias.coffeeshop.prague/ a Facebooku https://www.facebook.com/elias.coffeeshop.prag Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že označí pod

soutěžní příspěvek zveřejněný na Instagramovém nebo Facebookovém profilu Elias Coffee Shop Prague 2 profily a začne sledovat Instagramový profil Elias Coffee Shop Prague nebo Facebookovou stránku Elias Coffee Shop Prague.

 

Oznámení a předání výher:

Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné

účastníky na jejich instagramovém nebo Facebookovém profilu. Na předání výhry se pořadatel dohodne s každým výhercem po ukončení soutěže. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do deseti dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

 

Soutěžní příspěvek:

Mikuláš přináší radost nejen dětem!🎄⛄️

 

Milí milovníci kávy, připravili jsme si pro vás předvánoční soutěž, ve které můžou 3 z vás vyhrát skvělé ceny.

 

  1. CENA: Naše veganské cukroví a nápoj se speciální vánoční nabídky dle výběru + voucher na 8 káv dle výběru.
  2. CENA: Voucher na 6 káv, dle Vašeho výběru.

3.CENA: Voucher na 3 kávy, dle Vašeho výběru.

 

👉 Jak se zapojit?

1️⃣ Označte ve komentářích 2 přátele, kteří by neměli naši soutěž minout!

2️⃣ Sledujte náš profil na Instagramu.

📅 Soutěž končí 12.12. 2023 a výherce oznámíme ve středu 13.12.2023.

 

Přejeme vám příjemnou předvánoční atmosféru a hodně štěstí, třeba se štěstí usměje právě na vás!🎄🎄

 

Ochrana osobních údajů:

 

Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté

emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje, uvolněné

v rámci Instagram permission dialogu, budou zpracovány organizátorem soutěže jako

správcem a zpracovatelem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry

výhercům soutěže.

Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě

výherců po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové

zpracování ukládají nebo umožňují. Organizátor má dále zájem na zařazení výherců do

své marketingové databáze pro účely zasílání reklamních sdělení. Osobní údaje výherců v

rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa tak budou pro tento účel zpracovávány i po

ukončení soutěže, a to po dobu 5 let od jejího ukončení. Právním základem pro takové

zpracování je přitom oprávněný zájem organizátora; subjekt údajů (výherce) je proti

takovému zpracování oprávněn vznést námitku.

 

Další důležité podmínky soutěží:

Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených

Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení

těchto pravidel Soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži,

případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady.

Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni

požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči

Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele,

než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher

ručí pořadatel soutěže, který také vyřizuje případné reklamace. Pořadatel a organizátor

soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace INSTAGRAM a FACEBOOK, doručení zpráv či výher. O

jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel

si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně

změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na

soutěžních instagramových stránkách a Facebookové stránce, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Tato

soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální

síti INSTAGRAM a FACEBOOK. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli

soutěže a nikoliv elektronické sociální síti INSTAGRAM a FACEBOOK. Všechny dotazy, komentáře nebo

stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Instagramu nebo Facebooku.

 

V Praze dne 5.12. 2023