/

Novinky

Soutěž Elias Coffee Shop Prague

alcron prague soutez elias coffee

Soutěžní příspěvek

Milí milovníci kávy, máme pro vás skvělou zprávu! Připravili jsme si pro Vás soutěž, kde 3 z Vás mohou vyhrát jednu z těchto fantastických cen!

1. CENA: Snídaně dle výběru v Elias Coffee Shop Prague + voucher na 8 káv dle Vašeho výběru.
2. CENA: Voucher na 8 káv dle Vašeho výběru.
3. CENA: Elias Coffee Shop cestovní hrneček s nápojem dle výběru!

Jak soutěžit?

  1. Do komentáře označte 2 kamarády, kteří by také měli zkusit štěstí!
  2. Sledujte náš Instagram.

Soutěž probíhá do 5. 11. 2023. Výherce bude vyhlášen v pondělí 6. 11. 2023 na našem Instagramovém profilu.

Všem přejeme hodně štěstí, ať vyhraje ten nejvěrnější fanoušek!


 

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem Soutěže je Elias Coffee Shop Prague, CROWN-WSF spol.s.r.o., Štepánská 40/623, 110 00  Praha 1, IČ: 630077931, DIČ: CZ630077931

Doba a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na InstagramovéFacebookové stránce, a to v době od 29. 10. 2023 do 5. 11. 2023. Výherce bude vylosován v pondělí 6. 10. 2023 na Instagramovém profilu Elias Coffee Shop Prague.

Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je registrována na sociální síti INSTAGRAMFACEBOOK, má po celou dobu soutěže aktivní svůj Instagram / Facebook účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „Soutěžící“): Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi a nebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb pořadatele.

Průběh a principy soutěží

Soutěž probíhá na InstagramovéFacebookové stránce. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že pod soutěžní příspěvek zveřejněný na Instagramovém a nebo Facebookovém profilu Elias Coffee Shop Prague označí 2 profily a začne sledovat Instagramový profil Elias Coffee Shop Prague

Oznámení a předání výher

Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich instagramovém profilu. Na předání výhry se pořadatel dohodne s každým výhercem po ukončení soutěže. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do deseti dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

Ceny

  1. CENA: Snídaně dle výběru v Elias Coffee Shop Prague + voucher na 8 káv dle Vašeho výběru.
  2. CENA: Voucher na 8 káv dle Vašeho výběru.
  3. CENA: Elias Coffee Shop cestovní hrneček s nápojem dle výběru.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje, uvolněné v rámci Instagram permission dialogu, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem a zpracovatelem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže.

Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují. Organizátor má dále zájem na zařazení výherců do své marketingové databáze pro účely zasílání reklamních sdělení. Osobní údaje výherců v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa tak budou pro tento účel zpracovávány i po ukončení soutěže, a to po dobu 5 let od jejího ukončení. Právním základem pro takové zpracování je přitom oprávněný zájem organizátora; subjekt údajů (výherce) je proti takovému zpracování oprávněn vznést námitku.

Další důležité podmínky soutěží

Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné.

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí pořadatel soutěže, který také vyřizuje případné reklamace.

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace INSTAGRAM a FACEBOOK, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních instagramových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti INSTAGRAM a FACEBOOK. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti INSTAGRAM a FACEBOOK. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Instagramu nebo Facebooku.

V Praze dne 27.10. 2023