IMPRINT

www.alcronprague.com
Je internetová doména vlastněná společnosti CROWN WSF spol. s r.o.

Kontaktní údaje

CROWN-WSF spol. s r.o. – ALMANAC X PRAGUE
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 36559

Se sídlem: Štěpánská 623/40, 110 00 Praha 1
Zastoupená: Alena Spišiaková – acting based on the power of attorney
IČO: 63077931
DIČ: CZ63077931
Bankovní údaje: Komerční banka, a.s.

ALMANAC X PRAGUE @ VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA